Tenyésztői bizonylat valamint a tenyésztési napló és a szaporulat bejelentés

image description

TENYÉSZTÉSI NAPLÓ, SZAPORULAT BEJELENTÉS, TENYÉSZTŐI BIZONYLAT

Amennyiben a birtokában lévő „A” mellékletbe tartozó gerinces állat, vagy „B” mellékletbe tartozó emlős, madár vagy szárazföldi-teknős szaporodik, a szaporulatot be kell jelentenie. Bizonyos könnyen tenyészthető fajokra nem vonatkozik a bejelentési kötelezettség. Ezek listáját megtalálja a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében. Aki bejelentésköteles élő példányt szaporítási célból vagy úgy tart, hogy a véletlen szaporulat létrejötte nem zárható ki, köteles tenyésztési naplót vezetni a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 4. számú melléklet szerint. A tenyésztési napló honlapunkról letölthető.

A bejelentést a szaporulat létrejöttét követő 30 napon belül díszállatok esetén a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatóságnak (solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetében a Pest Megyei Kormányhivatalhoz) kell megtennie. Minden bejelentésköteles állatot egyedi jelöléssel kell ellátni. Az erre vonatkozó információkat itt találja meg. Bejelentését a Szaporulat-bejelentő lapon nyújtsa be a természetvédelmi hatósághoz. A bejelentőlapon tüntesse fel az Önre (tenyésztő neve, címe, tenyésztői kódszáma), valamint a szülőállatokra és a szaporulatra vonatkozó adatokat (gyűrű-, mikrochipszám, kelési idő). Az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A bejelentés alapján – amennyiben a szaporítás jogszerűen történt – a természetvédelmi hatóság nyilvántartásba veszi az egyedeket, és kiállítja a tenyésztői bizonylatokat (zöld színű dokumentum), amelyek a továbbiakban igazolják az állat származását. 

A tenyészti bizonylat formáját a 292/2008-as kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Felhívjuk figyelmét, hogy „A” mellékletes állat esetében a tenyésztői bizonylat csak tartásra jogosít! Eladáshoz, vagy bármilyen más kereskedelmi tevékenységhez EU bizonylat szükséges. Az erre vonatkozó igényét kérelmében külön jeleznie kell, illetve kérelmét a meghatározott formanyomtatványon és tartalommal kell benyújtania.