Eljárási díjak

image description

TÁJÉKOZTATÓ AZ IGAZGATÁSI SZOLGÁLTATÁSI DÍJRÓL

Az államigazgatási eljárásoknál egyes esetekben az illetéket 2006. január 15-től felváltotta az igazgatási szolgáltatási díj 1, 3.

A Washingtoni Egyezménnyel (CITES) kapcsolatos engedélyek, bizonylatok kiállítása is igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás.

A rendelet időközi módosításai szerint2 az egyes igazgatási szolgáltatási díjak mértéke a következőképpen alakult:

CITES import, export, illetve re-export engedélyek kiállítása szállítmányonként
Egy taxonra 10.600 Ft
További taxonok esetén taxononként 1.000 Ft
EU-s Bizonylat kiállítása példányonként 2.000 Ft
Származási igazolás kiállítása példányonként 2.000 Ft
Tenyésztői bizonylat kiállítása szaporulat bejelentése esetén, 
bejelentésenként és fajonként
5.500 Ft
Eredetigazolás kiállítása példányonként 2.000 Ft

Az igazgatási szolgáltatási díjat az első fokon eljáró közigazgatási szervnek a Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára (lásd alább) kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy - az Agrárminisztériumot kivéve - készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni.

Átutalási megbízás esetén a közlemény rovatba kérjük beírni a „CITES” tárgyszót és a kérelmező nevét.

Csekken történő befizetés esetén a közlemény és a befizetés jogcíme rovatba is kérjük beírni a „CITES” tárgyszót és a kérelem kitöltésének dátumát. (Figyelem, az Agrárminisztériumban nincs mód csekken való fizetésre!)

Az igazgatási szolgáltatási díjat az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. A befizetett igazgatási szolgáltatási díjról az eljáró közigazgatási szerv számlát állít ki, és a befizetését követő tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek.

Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A kérelmen kérjük feltüntetni: átutalási megbízás esetén az érkeztetés időpontját, csekken történő befizetés esetén a csekk azonosítószámát (a feladóvevény alsó, fehér sávjában található szám).

A tulajdonosváltás bejelentése továbbra is ingyenes marad!

A közigazgatási szervek előirányzat-felhasználási számláinak megnevezése

A B
Sorszám A számla felett rendelkezésre jogosult közigazgatási szerv Előirányzat-felhasználási számlák
1. Agrárminisztérium 10032000-01494549-00000000
2. Baranya Megyei Kormányhivatal 10024003-00335649-00000000
3. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 10025004-00299657-00000000
4. Békés Megyei Kormányhivatal 10026005-00299578-00000000
5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 10027006-00335656-00000000
6. Csongrád Megyei Kormányhivatal 10028007-00335663-00000000
7. Fejér Megyei Kormányhivatal 10029008-00335670-00000000
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000
9. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000
10. Heves Megyei Kormányhivatal 10035003-00299619-00000000
11. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 10045002-00335694-00000000
12. Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 10036004-00299554-00000000
13. Nógrád Megyei Kormányhivatal 10037005-00299547-00000000
14. Pest Megyei Kormányhivatal 10023002-00335728-00000000
15. Somogy Megyei Kormányhivatal 10039007-00299688-00000000
16. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 10044001-00299695-00000000
17. Tolna Megyei Kormányhivatal 10046003-00299530-00000000
18. Vas Megyei Kormányhivatal 10047004-00335711-00000000
19. Veszprém Megyei Kormányhivatal 10048005-00299516-00000000
20. Zala Megyei Kormányhivatal 10049006-00303066-00000000


1 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

2 4/2010. (II. 25.) KvVM rendelete a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról, valamint a vidékfejlesztési miniszter 31/2014. (IV. 3.) VM rendelete egyes környezetvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról

3 14/2015. (III. 31.) FM rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól