Behozatal az EU-ba

image description

BEHOZATAL AZ EU-BA

Az alábbiakban arról kaphat tájékoztatást, hogy milyen engedélyekre van szüksége, amennyiben EU-n kívüli (ún. harmadik) országból szeretné a 338/97/EK Tanácsi rendelet hatálya alá tartozó faj példányát behozni az EU-ba. E kérdés eldöntésénél tehát elsőként azt kell megvizsgálnia, hogy a szállítani (behozni) kívánt faj az EU-rendelet mely mellékletében szerepel. Kiadványunk az általános előírásokkal ismerteti meg Önöket, azonban az Egyezmény, valamint az EU ide vonatkozó rendeletei számos speciális előírást, esetenként behozatali tilalmat tartalmaznak. Ezért minden esetben már a vásárlás / eladás előtt időben nyújtsa be kérelmét a CITES Igazgatási Hatósághoz.

„A” és „B” mellékletes fajok

Behozatalukhoz CITES importengedély szükséges. A CITES importengedély kiadásának feltétele CITES export-, vagy re-exportengedély, illetve származási bizonyítvány (nem CITES-tagállam esetén) megléte. Alapesetben először kell megkérni az exportáló ország kiviteli engedélyét, és ennek megléte esetén tudja beadni az importra vonatkozó kérelmet. A külföldi CITES Igazgatási Hatóságok címét a www.cites.org honlapon keresheti meg.

Az importengedély iránti kérelmet az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania az Agrárminisztérium Biodiverzitás- és Génmegőrzési Főosztályához. A formanyomtatványokat a honlapunkról töltheti le, vagy közvetlenül az főosztálytól is igényelheti. A formanyomtatvány hátoldalán található kitöltési útmutató segíti Önt a kérelem helyes kitöltésében.

A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • az exportáló, illetve importáló neve és pontos címe
 • a faj tudományos és magyar neve
 • példányszám
 • eredet - ha vadon befogott: „W”
  • ha első generációs fogságban tenyésztett, azaz az állat szülei (egyik vagy mindkettő) vadon fogottak voltak: „F”
  • amennyiben már minimum 2. generáció óta fogságban tenyésztett, azaz már a szülők is fogságban szaporodtak: „C”
  • mesterségesen szaporított növények esetén „A” betűvel jelölve
 • azonosító jelölés (amennyiben elő van írva)
 • a CITES mely függelékében, illetve az EU-rendelet mely mellékletében van a faj felsorolva
 • szállítás célja (pl. „T” – kereskedelmi cél; „P” – személyes cél, azaz tulajdonosváltás nélkül történő szállítás)
 • a származási, illetve utolsó re-exportáló ország (utóbbi: amennyiben nem EU-tagállam), az ott kiállított engedély száma, dátuma

A kérelemhez csatolni kell a(z) (re-)exportengedély másolatát is. Ettől függetlenül a kérelem csak aláírással és keltezéssel érvényes, ezért az eredeti példányt is be kell nyújtania a hatóságnak. Az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Az ügyintézési határidő 30 nap, amelybe az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama, valamint a harmadik országokkal lefolytatott konzultáció nem számít bele, ezért célszerű, ha megtervezi a behozatalt, és jó előre megkéri a külföldi hatóság CITES (re-)exportengedélyét, hogy idejében benyújthassa az import iránti kérelmét!

Tekintettel arra, hogy bizonyos fajok példányaira az EU-ba történő behozatalra CITES importengedély nem adható, érdemes a CITES Igazgatási Hatóságnál előzetesen érdeklődni a behozatalt illetően.

Teendők behozatalt követően

Amennyiben a behozott faj példánya bejelentés-köteles, azaz „A” mellékletbe tartozó gerinces állat vagy „B” mellékletbe tartozó emlős, madár vagy száraz- földi-teknős – kivéve a kivont fajokat, a behozatalt követő 30 napon belül be kell jelentenie a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatósághoz (solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetében esetén az országos természetvédelmi hatósághoz). A bejelentéshez csatolni kell a CITES (re-)export- és importengedélyek másolatát is. A természetvédelmi hatóság ennek alapján származási igazolást (kék színű dokumentum) állít ki, amely a továbbiakban az EU területén igazolja a példány származását.

Vigyázat, az „A” mellékletes fajok esetén a származási igazolás csak tartásra jogosít. Amennyiben el kívánja adni állatát, vagy azzal bármilyen kereskedelmi tevékenységet kíván folytatni, EU-bizonylatot kell kérnie, amelyet külön jeleznie kell bejelentésében, és a megfelelő formanyomtatványon kell benyújtania az erre vonatkozó kérelmet

„C” mellékletes fajok

A kiviteli ország CITES re-export- / exportengedélye vagy származási bizonyítványa szükséges a faj behozatalához. A külföldi CITES Igazgatási Hatóságok címét a www.cites.org honlapon találja meg.

A beléptetést végző vámhivatalnál importbejelentést kell tenni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy Importbejelentés nevű formanyomtatványt kell kitöltenie a beléptetést végző vámhivatalnál, amelynek egyik példányát a kezelést követően a vámhivatal megküldi a CITES Igazgatási Hatóságnak, az eredeti példányt pedig visszaadja Önnek. 

„D” mellékletes fajok

A „D” mellékletet azért hozta létre az EU, hogy nyomon tudja követni azon fajok behozatalát az EU-ba, amelyekkel folytatott jelentős nemzetközi kereskedelem veszélyeztetheti a faj vadon élő állományát. Ennek következtében a beléptetést végző vámhivatalnál importbejelentést kell tenni, ha valaki „D” mellékletes fajt hoz be az EU területére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az Importbejelentés nevű formanyomtatványt ki kell töltenie, amelynek egyik példányát a kezelést követően a vámhivatal megküldi a CITES Igazgatási Hatóságnak, az eredeti példányt pedig visszaadja Önnek.

További teendők

Minden esetben érdemes előre érdeklődni a kiviteli ország illetékes hatóságánál, hogy nincs-e szükség más természetvédelmi hatósági engedélyre – hiszen minden ország alkalmazhat szigorításokat az egyezmény előírásaihoz képest. (Mint, ahogy az EU is teszi.)

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a 13/2001 (V.9.) KöM rendelet hatálya alá tartozó védett vagy az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős faj egyedét szeretné az országba behozni, az illetékes természetvédelmi hatóságtól; fokozottan védett faj esetén az országos természetvédelmi hatóságtól további (behozatali és tartási) engedélyre van szüksége.

Amennyiben a 85/2015. (XII.17.) FM rendelet hatálya alá tartozó veszélyes állatot kíván behozni Magyarországra, az illetékes természetvédelmi hatóság előzetes (behozatalra és tartásra vonatkozó) engedélye szintén szükséges.

 • ha az adott példányokat abból az országból kívánja behozni, amely a fajt felvette a III. függelékbe (a faj latin neve és a III. szám mellett a származási ország betűkódja szerepel), a származási ország hatóságától megkért CITES exportengedély szükséges. 
 • ha nem abból az országból hozza, amely felvette az adott fajt a III. függelékbe, a CITES Igazgatási Hatóság származási bizonyítványa szükséges (amely azonban gyakran szintén CITES export-, re-exportengedély). 
Mely mellékletben található a faj, amit be szeretne hozni?
„A” vagy „B” melléklet „C” melléklet „D” melléklet
A faj eredetileg szerepel az egyezmény I., II. vagy III. függelékében (a faj latin neve mellett I., II. vagy III. szám látható) A faj eredetileg nem szerepel az egyezmény egyik függelékében sem (a faj latin neve mellett nincs I., II. vagy III. szám) A faj eredetileg szerepel az egyezmény III. függelékében (a faj latin neve mellett III. szám látható) A faj eredetileg nem szerepel az egyezmény III. függelékében (a faj latin neve mellett nincs III. szám)
A kiviteli ország hatóságától megkért CITES export-, illetve re-exportengedély* és a magyar CITES Igazgatási Hatóságtól megkért CITES importengedély együttes megléte szükséges. A magyar CITES Igazgatási Hatóságtól megkért CITES importengedély szükséges. Arról, hogy szükség van-e CITES export-, illetve re- export- vagy más engedélyre, a kiviteli ország illetékes hatóságát kell megkérdezni. A kiviteli ország hatóságától megkért CITES export-, illetve re-exportengedély* szükséges, valamint az EU határon (a vámhivatalnál elhelyezett formanyomtatványon) import- bejelentést kell tennie. Az EU-határon (a vámhivatalnál elhelyezett formanyomtatványon) import- bejelentést kell tennie. Arról, hogy szükség van-e CITES export-, illetve re-export- vagy más engedélyre, a kiviteli ország illetékes hatóságát kell megkérdezni. Az EU-határon (a vámhivatalnál elhelyezett formanyomtatványon) importbejelentést kell tennie. Arról, hogy szükség van-e CITES export-, illetve re-export- vagy más engedélyre, a kiviteli ország illetékes hatóságát kell megkérdezni.

* Az eredetileg a Washingtoni Egyezmény III. függelékén szereplő fajok esetén.