Hazánk szerepe

image description

HAZÁNK SZEREPE A VÉGREHAJTÁSBAN

Magyarország 1985 óta részes fele a veszélyeztetett vadon élő állat-és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezménynek (CITES), melynek előírásait következetesen végrehajtja. Az országnak hármas szerepe van az Egyezmény végrehajtása szempontjából. Egyrészt nagy felelősségünk van az országunk területén átmenő tranzitszállítmányok ellenőrzésében, és az illegális eredetű példányok EU területére történő bejutásának megakadályozásában Ezek elsősorban az ún. Balkáni útvonalon érkeznek Magyarországra, melynek ellenőrzésében kiemelkedő eredményeket értünk el. Másrészt Magyarország is felvevőpiaca a veszélyeztetett állat- és növényfajoknak, illetve a belőlük készült termékeknek. Ennek ellenőrzése is feladatunk. Harmadrészt hazánkban is élnek olyan fajok, amelyek keresettek a nemzetközi kereskedelemben. Ezek jogellenes forgalomba hozatalát is meg kell akadályoznunk.

Külön szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy egyes „CITES-es”, illetve az EU kereskedelmet szabályozó rendeletében szereplő állatfajok egy része természetvédelmi oltalom alatt áll (védett / fokozottan védett) Magyarországon (pl. vidra, barnamedve, solymászatra használt madarak, nyílfarkú réce, rákosi vipera), vagy veszélyes állatnak minősül (pl. nílusi varánusz, krokodilok vagy az anakondák összes faja). Ennek megfelelően a CITES-dokumentumokon kívül más engedélyek is szükségesek tartásukhoz, behozatalukhoz. Vásárlás vagy eladás előtt mindig érdeklődjön az illetékes természetvédelmi hatóságnál, hogy milyen engedélyeket kell beszereznie tervezett tevékenységéhez.

Az Európai Unió rendeleteit egészíti ki a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet, amely az Unió jogszabályaiban nem taglalt, Magyarországra vonatkozó speciális részletszabályokat rögzíti:

  • kijelöli az illetékes hatóságokat 
  • kijelöli a Magyarországon bejelentésköteles fajokat és példányokat, illetve a bejelentési kötelezettség alól kivont fajok körét
  • részletezi a tartásra vonatkozó szabályozást
  • részletezi a tokfajok tartására és a kaviárra vonatkozó szabályok
  • rendelkezik a visszatartás, zár alá vétel, lefoglalás, elkobzás szabályairól

Az Egyezmény és a vonatkozó európai uniós rendeletek hazai végrehajtásáért az Agrárminisztérium, CITES igazgatási hatósága felelős, együttműködésben a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal, a rendőrséggel, a természetvédelmi hatóságokkal és az állat- és növény-egészségügyi hatósággal.