Származási igazolás

image description

SZÁRMAZÁSI IGAZOLÁS

Amennyiben külföldről (más EU tagállamból, vagy CITES engedély birtokában EU-n kívüli harmadik országból) hoz be „B” mellékletben szereplő bejelentésköteles állatot a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatóság felé a behozataltól számítva 30 napon belül bejelentést kell tennie. 

A bejelentéshez csatolnia kell:

a) azon korábbi tulajdonos nevét és címét, amelytől a kérelmező a példányt megszerezte;

b) a tenyésztő nevét és címét, amennyiben ismert;

c) a faj tudományos nevét, példányszámát;

d) a példány(ok) egyedi azonosítójának típusát, számát, kódját, ha a példány(oka)t egyedi azonosítóval látták el;

e) a példány(ok) ivarát és korát, amennyiben ez ismert;

f) a példány(ok)nak a 865/2006/EK bizottsági rendelet IX. számú melléklet 2. pontja szerinti eredetét az e melléklet szerinti kód megjelölésével;

g) a származási ország megjelölését;

h) harmadik országból történő behozatal esetén a jogszerű behozatalt igazoló, az Egyezmény szerinti engedélyek számát; és

i) az átadás dátumát, valamint hiteles aláírást.

A származás igazolásához javasoljuk a „B mellékletes fajok kereskedelméhez” elnevezésű formanyomtatvány használatát, amely kitöltése esetén minden szükséges adatot tartalmaz, amire a példány származásának igazolásához szükséges..

A bejelentés alapján – amennyiben a megszerzés jogszerűen történt, és az állat eredete igazolt – a természetvédelmi hatóság nyilvántartásba veszi az egyedet, és kiállítja a származási igazolást (kék színű dokumentum), amely a továbbiakban igazolja az állat származását.

A származási igazolás formáját a 292/2008-as kormány rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.