"B" mellékletes fajok kereskedelme

image description

VÁSÁRLÁS AZ EU-BAN

Ha Ön az EU-ban – legyen az Magyarországon vagy az EU más tagállamában – a 338/97/EK Tanácsi rendeletben szereplő állatot szeretne vásárolni, mindenekelőtt azt kell megvizsgálnia, hogy az adott faj a Tanácsi rendelet melyik mellékletében szerepel, mert alapvetően ettől függ, hogy a kereskedelmi tevékenységhez milyen dokumentumokra lesz szüksége.

 „B” mellékletes állatok

A vásárláshoz szükséges dokumentumok, illetve a vásárlást követő teendők egyrészről attól függenek, hogy bejelentésköteles állatról van-e szó, vagy sem. Általánosságban a „B” mellékletes fajok közül az emlősök, a madarak és a szárazföldi teknősök tartoznak bejelentési kötelezettség alá. Bizonyos, könnyen tenyészthető madárfajok kivételt képeznek a bejelentési kötelezettség alól. Ezek listáját megtalálja a 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében. A másik kérdés, hogy itthon, Magyarországon veszi-e az állatot, vagy más EU tagállamban, mivel a „B” mellékletes fajokra vonatkozó dokumentációs kötelezettség ettől függően eltér.

Bejelentésköteles állatok esetén

Vásárláskor szükséges tudnivalók

1. Ha Magyarországon szeretne bejelentésköteles állatot venni, csak akkor vegye meg, ha ahhoz zöld színű tenyésztői bizonylatot (Magyarországon született állat esetén), kék színű származási igazolást (külföldről származó állat esetén) vagy fehér színű eredetigazolást (régen nyilvántartásba vett állat esetén) tud adni az eladó. Ne fogadjon el dokumentum nélküli állatot, sem olyan ígéretet, hogy később adja Önnek át az eladó a tenyésztői bizonylatot, származási igazolást vagy eredetigazolást. Ezek hiányában a példányok tartása jogellenes! Minden bejelentésköteles állat egyedi jelöléssel kell, hogy rendelkezzen – tartani és eladni csak ezzel együtt lehet őket. Ellenőrizze ennek meglétét, és vesse össze a dokumentumon található adatokat az állat adataival.

2. Ha más EU-tagállamban vásárol:

Noha az EU rendeletei előírják, hogy a „B” mellékletes állatok kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba, ha dokumentummal tudják igazolni a jogszerű megszerzésüket, azt nem kötik ki, hogy pontosan milyen dokumentumra van szükség. Ezért, ha ilyen állatot vásárol, mindenképpen kérjen igazolást az állat eredetéről az előző tulajdonostól. Ez az igazolás lehet egy hivatalos, hatóság által kiadott dokumentum, de lehet adásvételi szerződés, számla vagy más dokumentum, amelynek a következő oldalon felsorolt adatokat kell tartalmaznia. Honlapunkon megtalálható egy háromnyelvű nyomtatványt „B” mellékletes állatok kereskedelméhez.

Teendők vásárlást követően - Bejelentés

A vásárlást az azt követő 30 napon belül díszállatok esetén a területileg illetékes természetvédelmi hatósághoz (solymászmadár esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalához, egyéb fokozottan védett állatfaj esetében a Pest Megyei Kormányhivatalhoz) be kell jelenteni. A Tulajdonosváltozás-bejelentő lapot itt töltheti le.

A bejelentőlapon fel kell tüntetnie az az új tulajdonos, az előző tulajdonos, a megvásárolt állat, valamint az átadott dokumentum adatait. 

A bejelentéshez kérjük, csatolja a származást igazoló dokumentumok másolatát. Az EU más tagállamában vásárolt „B” mellékletes állat esetén, amennyiben a származást igazoló dokumentum a következő pontban részletezett adatokat tartalmazza, és valóban igazolja az állat származását, a természetvédelmi hatóság kiállítja a származási igazolást az állathoz. Ez a továbbiakban az EU területén igazolja a példány származását és jogszerű tartását.

Nem bejelentésköteles állatok esetén

Vásárláskor szükséges tudnivalók

Akár az EU más tagállamában, akár Magyarországon vásárol nem bejelentésköteles állatot, mindenképpen kérjen az eladótól egy igazolást, számlát, amely igazolja az állat származását.

Noha az EU rendeletei előírják, hogy a „B” mellékletes állatok kizárólag akkor kerülhetnek forgalomba, ha dokumentummal tudják igazolni a jogszerű megszerzésüket, azt nem kötik ki, hogy pontosan milyen dokumentumra van szükség. Ez lehet egy hivatalos, hatóság által kiadott dokumentum, de lehet adásvételi szerződés, számla vagy egyéb igazolás, melynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1) EU-n belüli szaporulat esetén:

 • tenyésztő neve, címe – a származási ország megjelölésével (ha különbözik: az eladó neve és címe is);
 • faj neve latinul, esetleg más nyelven;
 • állat eredete (ha első generációs fogságban tenyésztett, azaz az állat
 • szülei (egyik vagy mindkettő) vadon fogottak voltak: „F”, amennyiben már minimum 2. generáció óta fogságban tenyésztett, azaz már a szülők is fogságban szaporodtak: „C” betűjellel);
 • egyedi jelölés módja (zárt gyűrű, karanténgyűrű, mikrochip stb.) és száma – amennyiben meg van jelölve;
 • állat ivara és kora (ha ismert);
 • átadás dátuma és hiteles aláírás;

2) EU-ba korábban harmadik országból behozott állat esetén:

 • az eladó neve és címe;
 • a származási ország megjelölése, valamint az eredeti CITES exportengedély,
 • illetve importengedélyek száma és annak kiállítási dátuma (amivel behozták az EU-ba). (Ennek egy későbbi re-export esetén lehet nagy jelentősége, mert a re-exportengedély csak ezen adatok ismeretében állítható ki.);
 • faj neve latinul, esetleg más nyelven;
 • állat eredete (ha első generációs fogságban tenyésztett, azaz az állat
 • szülei (egyik vagy mindkettő) vadon fogottak voltak: „F”, amennyiben már minimum 2. generáció óta fogságban tenyésztett, azaz már a szülők is fogságban szaporodtak: „C” betűjellel);
 • egyedi jelölés módja (zárt gyűrű, karanténgyűrű, mikrochip stb.) és száma – amennyiben meg van jelölve;
 • állat ivara és kora (ha ismert);
 • átadás dátuma és hiteles aláírás.

Teendők vásárlást követően:

Mivel az állat nem bejelentésköteles, Magyarországon nincs további teendője a vásárlást követően. Felhívjuk azonban figyelmét arra, hogy attól, hogy nem bejelentésköteles az adott faj, még CITES-es, azaz a 338/97/ EK rendelet és a Washingtoni Egyezmény hatálya alá tartozik továbbra is. Ez azt jelenti, hogy amennyiben EU-n kívülre, ún. harmadik országba kívánja a jövőben szállítani állatát, ugyanúgy CITES-(re-)exportengedélyt kell kérelmeznie, mint más CITES-es fajoknál. Az erre vonatkozó információt itt találja.


ELADÁS AZ EU-BAN

Ha Ön az EU-ban – akár Magyarországon, akár az EU más tagállamában – a 338/97/EK Tanácsi rendeletben felsorolt állatot szeretne eladni, mindenekelőtt azt kell megvizsgálnia, hogy az eladni kívánt állat a Tanácsi rendelet melyik mellékletében szerepel, mert alapvetően ettől függ, hogy a kereskedelmi tevékenységhez milyen dokumentumokra lesz szüksége.

 „B” mellékletes állatok

Hogy milyen dokumentumokra lesz szüksége „B” mellékletes állatának eladásához az attól függ, hogy az adott faj bejelentés-köteles-e, vagy sem. Általánosságban a „B” mellékletes fajok közül az emlősök, a madarak és a szárazföldi-teknősök tartoznak bejelentési kötelezettség alá. Bizonyos, könnyen tenyészthető madárfajok kivételt képeznek. Ezek listáját megtalálja 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében.

Bejelentés-köteles állatok

Eladásukhoz, hazai szaporulat esetén tenyésztői bizonylat, külföldről származó állat esetén származási igazolás, egyes esetekben eredetigazolás szükséges, amelyet az állattal együtt át kell adnia az új tulajdonosnak. Minden bejelentés-köteles állatnak egyedi jelöléssel kell rendelkeznie, tartani és eladni csak ezzel együtt lehet. 2004. november 22. előtt megszerzett állat esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatalától kell megkérnie az eredetigazolást, amennyiben a jogszerű eredet igazolható.

Előzetes teendők

Szaporulat esetén a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatóságtól kell megkérni a tenyésztői bizonylatot. Ennek részleteit a szaporulatbejelentés pontban találja meg.

Ha az állat külföldről származik, szintén a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatóságtól kell megkérnie a származási igazolást.

Teendők eladáskor

Eladáskor a dokumentumot az állattal együtt át kell adnia az új tulajdonosnak. Abban az esetben is, ha nem Magyarországon, hanem az EU más területén adja el az állatot – hiszen ez egy, a CITES Igazgatási Hatóság által kiállított hivatalos dokumentum, amivel a vevő igazolni tudja az állat eredetét. Kérjük, tájékoztassa a vevőt, hogy amennyiben az állat továbbra is Magyarországon marad, 30 napon belül be kell jelentenie a vásárlást a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatóságnak.

Teendők eladást követően - Bejelentés

Az eladást az azt követő 30 napon belül díszállatok esetén a tartás helye szerint illetékes természetvédelmi hatósághoz (solymászmadár esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Természetvédelmi Hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatalához, egyéb fokozottan védett állatfaj esetében a Pest Megyei Kormányhivatalhoz) be kell jelenteni. A Tulajdonosváltozást bejelentő lapot itt töltheti le. A bejelentőlapon fel kell tüntetnie az előző tulajdonos, az új tulajdonos, az eladott állat, valamint az átadott dokumentum adatait.

Nem bejelentésköteles állatok esetén

Nem bejelentésköteles állat esetén is igazolást kell adni az új tulajdonosnak az állat eredetéről. Ez lehet hivatalos CITES dokumentum, adásvételi szerződés, számla vagy más dokumentum, amelynek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1) EU-n belüli szaporulat esetén:

 • tenyésztő neve, címe – a származási ország megjelölésével (ha különbözik: az eladó neve és címe is);
 • faj neve latinul, esetleg más nyelven;
 • állat eredete (ha első generációs fogságban tenyésztett, azaz az állat szülei (egyik vagy mindkettő) vadon fogottak voltak: „F”, amennyiben már minimum 2. generáció óta fogságban tenyésztett, azaz már a szülők is fogságban szaporodtak: „C” betűjellel);
 • egyedi jelölés módja (zárt gyűrű, karanténgyűrű, mikrochip stb.) és száma – amennyiben meg van jelölve;
 • állat ivara és kora (ha ismert);
 • átadás dátuma és hiteles aláírás;

2) EU-ba korábban kívülről, ún. harmadik országból behozott állat esetén:

 • az eladó neve és címe;
 • a származási ország megjelölése, valamint az eredeti CITES export-,
 • illetve importengedélyek száma és annak kiállítási dátuma (amivel behozták az EU-ba). (Ennek egy későbbi re-export esetén lehet nagy jelentősége, mert a re-export engedély csak ezen adatok ismeretében állítható ki.);
 • faj neve latinul, esetleg más nyelven;
 • állat eredete (ha első generációs fogságban tenyésztett, azaz az állat szülei (egyik vagy mindkettő) vadon fogottak voltak: „F”, amennyiben már minimum 2. generáció óta fogságban tenyésztett, azaz már a szülők is fogságban szaporodtak: „C” betűjellel);
 • egyedi jelölés módja (zárt gyűrű, karanténgyűrű, mikrochip stb.) és száma – amennyiben meg van jelölve;
 • állat ivara és kora (ha ismert);
 • átadás dátuma és hiteles aláírás.

Honlapunkon megtalálható egy háromnyelvű nyomtatványt „B” mellékletes állatok kereskedelméhez mely minden szükséges feltüntetendő adatot tartalmaz.