Hatóságok

image description

HATÓSÁGOK LISTÁJA

A 292/2008-as Kormányrendelet alapján a bejelentést - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a megszerzéstől, az ország területére történő behozataltól, az ország területéről történő kiviteltől, az elidegenítéstől, az elhullástól, a megsemmisüléstől, a szaporulat létrejöttétől, illetve a tartási hely megváltoztatásától, a megjelöléstől, újrajelöléstől számított 30 napon belül kell megtenni:

  1. solymászmadár és egyéb fokozottan védett állatfaj esetén az országos természetvédelmi hatósághoz, a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályához
  2. minden más faj esetén a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatósághoz


Az országos természetvédelmi hatóság


Megyei természetvédelmi hatóságok elérhetőségei