Mellékletek

image description

EU MELLÉKLETEK

A vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét – tekintettel arra, hogy az Európai Unió egyik célja egy közös kereskedelmi szabályokat tartalmazó belső piac kialakítása – rendeletek szabályozzák. Ezek a jogszabályok minden tagállamban közvetlenül (azaz külön magyarországi jogszabályban történő kihirdetés nélkül is) hatályosak. Az Európai Unióban külön rendeletek vonatkoznak a veszélyeztetett állat- és növényfajokkal folytatott kereskedelemre. 

  • a Tanács 338/97/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről (Tanácsi rendelet) - általános szabályok
  • a Bizottság 865/2006/EK rendelete a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK rendelet végrehajtásának részletes szabályairól (Bizottsági rendelet) - végrehajtás részletes szabályai (összesített verzió)
  • a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló 2019/2117 Bizottsági rendelet (2019. november 29.) - fajok besorolása 
  • a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben előírt engedélyek, bizonyítványok és más okmányok mintáira vonatkozó szabályok megállapításáról és a 865/2006/EK bizottsági rendelet módosításáról szóló a 792/2012/EU Bizottság végrehajtási rendelet - a formanyomtatványok és okmányok mintái
  • Az egyes vadon élő állat- és növényfajok példányai Unióba történő behozatalának a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerinti tilalmáról szóló 2019/1587 Bizottság végrehajtási rendelet (2019. szeptember 24.) - behozatali tilalmak

A 338/97/EK tanácsi rendelet a Washingtoni Egyezmény függelékeinél szigorúbb, más fajokkal kibővített, ún. „A”, „B”, „C” és „D” mellékleteket tartalmaz. Ezeken tehát minden CITES hatálya alá tartozó faj szerepel, egyesek magasabb védettségi szintet jelentő mellékletben. Emellett a közösség szempontjából fontos, eredetileg a CITES-listákon nem szereplő fajokat is tartalmaznak a mellékletek, amelyek kereskedelmét e rendszerrel szabályozzák, ellenőrzik. A CITES alapvető célja az egyes fajok természetben élő állományainak megőrzése. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy állatok esetében a tenyészetekből, növények esetében a mesterséges szaporításból származó egyedekkel történő kereskedelmet nem tiltja, csak ellenőrzi.

Arról, hogy egy adott faj a Tanácsi rendelet mely mellékletében szerepel, online formában honlapunk fajkeresőjében is tájékozódhat.