CITES engedély

image description

CITES ENGEDÉLY KÉRELMEZÉSE

A kérelmezés jogszabályi hátteréről, illetve annak szabályairól az alábbi oldalakon tájékozódhat:

 1. Behozatal (CITES hatálya alá tartozó fajok behozatala az Európai Unióba)
 2. Kivitel és újrakivitel (CITES hatálya alá tartozó fajok kivitele és újrakivitele az Európai Unióból)

Honlapunkon az általános szabályok találhatóak, de a CITES és az EU vonatkozó jogszabályai számos speciális előírást tartalmaznak ezért minden esetben tájékozódjon még a kérelem benyújtása előtt.

A szükséges formanyomtatványok ezen az oldalon illetve a dokumentumtárban is megtalálhatóak.

A kérelmek tartalmi és formai követelményei:

Import engedély kérelem esetén

 • CITES import- export- engedélykérelem formanyomtatvány kitöltve, keltezve és aláírva
 • A kiviteli harmadik ország érvényes export engedélyének vagy re-export bizonylatának másolata
 • Bármilyen egyéb rendelkezésre álló dokumentáció másolata (pl. védett fajok és veszélyes állatok esetén behozatali engedély másolata)
 • Nyilatkozat kitöltve, keltezve és aláírva
 • Díj befizetését igazoló bizonylat másolata

Export engedély kérelem esetén

Re-export bizonylat kérelem esetén

 • CITES import- export- engedélykérelem formanyomtatvány kitöltve, keltezve és aláírva
 • A korábbi export és import engedély(ek) másolata(i)
 • Bejelentésköteles példányok esetén az EU bizonylat, Származási Igazolás eredeti példánya
 • Bármilyen egyéb rendelkezésre álló dokumentáció másolata (pl. védett fajok és veszélyes állatok esetén tartási, elidegenítési, kiviteli engedély másolata)
 • Nyilatkozat kitöltve, keltezve és aláírva
 • Díj befizetését igazoló bizonylat másolata

A fenti dokumentumokat kell megküldeni az Igazgatási Hatóság részére.

Az ügyintézési határidő CITES import, export, engedély re-export bizonylat kiállítása tárgyában 30 nap, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50.§ (5) bekezdés b) pontja alapján az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be.