Tájékoztató a CITES hatálya alá tartozó állatok Ukrajnából történő behozatalával kapcsolatos tudnivalókról

image description
image description

Jelen tájékoztató célja, hogy iránymutatást adjon azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az ukrajnai rendkívüli háborús vészhelyzet következtében az Európai Unióba menekülők magukkal hozzák a velük egy háztartásban élő, a CITES hatálya alá tartozó kedvtelésből tartott állataikat is.

A tájékoztató segítséget kíván nyújtani ezen állatoknak a rendkívüli helyzetre való tekintettel történő behozatalában, figyelembe véve azt is, hogy a későbbiekben, a háborús helyzet elhárultával ezeket az állatokat jogszerűen vihessék majd vissza tulajdonosaik Ukrajnába.

Fontos megjegyezni, hogy a tájékoztatás kizárólag a CITES és a vonatkozó Uniós jogszabályok előírásairól, és jelen helyzetben való alkalmazásáról ad iránymutatást. Állategészségügyi szempontból a NÉBIH oldalán található információk az irányadóak.

Alap esetben, ahogy az a honlapunkon szereplő leírásokban is szerepel, a kedvtelésből tartott állatok egy jelentős része, például de nem kizárólag a papagájok, és szárazföldi teknősök, főemlősök a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) és a vonatkozó uniós rendeletek hatálya alá tartoznak, így az Európai Unió területére történő behozataluk előzetes engedélyhez kötött.

Tekintettel az ukrajnai rendkívüli vészhelyzetre, és arra, hogy a jelen körülmények között a szükséges ukrán (re-)export engedélyek beszerzése nem lehetséges, a CITES-listán szereplő fajok példányai megfelelő engedélyek nélkül érkezhetnek meg az EU-ba.

A fentiek miatt elengedhetetlen, hogy a jelenlegi vészhelyzetben az EU-s országok illetékes hatóságai gyakorlatiasan és életszerűen járjanak el, figyelembe véve a vonatkozó jogszabályi kereteket.

A vészhelyzet alatt a CITES-es állatok Ukrajnából történő behozatalára vonatkozó eljárás

Amennyiben egy Ukrajnából menekülő személy CITES hatálya alá tartozó élő állatot kíván behozni a határon, import bejelentést kell tennie, mely eljárás alap esetben csak a CITES III. függelékében és a 338/97/EK Tanácsi rendelet C vagy D mellékletében felsorolt fajok behozatalát engedélyezné, viszont jelen helyzetben megkönnyíti a menekülők gyorsabb belépését és vámvizsgálatát.

Az import bejelentés tulajdonosi példányával, a menekülőnek később a célország CITES igazgatási hatóságától kell visszamenőleges CITES import engedélyt kérnie.

Az import bejelentésen mindenképpen szerepeljen:

  • az állat tartójának

neve, címe
elérhetősége (e-mail, telefon)
az az uniós tagállam,ahová a menekülő utazik, ottani címe (ha ismert), és/vagy kapcsolattartó címe

  • a behozatal dátuma
  • az állat fajának tudományos (latin) neve
  • az állat egyedi jelölése (gyűrű, mikrochip stb., ha van egyedi jelölése)
  • egyéb információ (ivar, kor, fotó, ha rendelkezésre áll),

melyek alapján később a hatóság –szükség esetén¬- felveheti a kapcsolatot a dokumentumok rendezése ügyében.

Az ily módon behozott példányokkal folytatott bármilyen kereskedelmi tevékenység tilos. Elajándékozásuk, szaporításuk nem engedélyezett, azoknak a menedékkérő birtokában kell maradniuk, más magánszemély részére nem adhatóak át.

Amennyiben a CITES hatálya alá tartozó állataikat Magyarországra a fenti módon hozzák be, azonban a körülmények miatt nem tudják azokat ideiglenesen vagy a továbbiakban gondozni, vagy tartani, az elhelyezés kapcsán kérjenek segítséget hatóságunktól (link).

FONTOS: A jogszabály szerint védett, vagy veszélyes állatok példányait, valamint a kedvtelésből tartott főemlősöket a hatóságok minden esetben hazai mentőközpontban helyezik el addig, amíg azokat a menedékkérő vissza tudja vinni Ukrajnába.

Javasoljuk, hogy további kérdés esetén szintén keressék hatóságunkat a honlapon található elérhetőségek valamelyikén.