Az Európai Bizottság tovább szigorítja az elefántcsont kereskedelmére vonatkozó szabályokat

image description
image description

Az elefántok orvvadászata a közelmúltban minden eddiginél magasabb szintet ért el, ami az afrikai elefánt populációinak drasztikus csökkenéséhez vezetett. Becslések szerint évente mintegy 20 000 - 30 000 afrikai elefánt esik orvvadászat áldozatául.

Az új szabályozás háttere

2016 októberében a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) részes feleinek 17. konferenciáján (CoP17) intézkedéssorozatot fogadtak el, amelynek célja az elefánt-orvvadászat és az illegális elefántcsont-kereskedelem megakadályozása érdekében hozott szabályok hatékonyabb érvényre juttatása, az illegális elefántcsont iránti kereslet csökkentése, valamint a belföldi piacokon jelen lévő elefántcsont jogszerű eredetének szigorúbb vizsgálata. A CITES elefántok kereskedelméről szóló 10.10 (Rev. CoP18) számú konferencia határozata sürgeti a feleket, hogy vezessenek be átfogó belső jogalkotói, szabályozói, végrehajtási és egyéb intézkedéseket az elefántcsont-kereskedelemre/belső piacokra vonatkozóan. A határozat az Európai Uniót (EU) – a többi szerződő félhez hasonlóan –felhívja arra, hogy tegyen jelentést azokról az intézkedésekről, amelyeket annak érdekében tett, hogy az Unió belső piaca ne járuljon hozzá az elefántok élőhelyén folytatott orvvadászathoz és az illegális kereskedelemhez.

Mivel vannak arra utaló jelek, hogy a megmunkált tárgyak is egyre nagyobb arányban vannak jelen az elefántcsont illegális nemzetközi kereskedelmében, az Európai Bizottság döntése alapján ezekre további korlátozásokat kellett bevezetni. Bár nincs jele annak, hogy az EU-ban folytatott tevékenységek hozzájárulnak az orvvadászathoz és az illegális kereskedelemhez, az EU elkötelezett amellett, hogy a lehető legkisebbre csökkentse annak kockázatát, hogy az EU-n belüli kereskedelem, vagy az EU-ból kifelé irányuló nemzetközi kereskedelem fokozza az elefántcsont iránti keresletet, és ezen keresztül ösztönözze az elefántok orvvadászatát.

Annak érdekében, hogy az EU-ban folyó elefántcsont kereskedelem ne járulhasson hozzá az elefántok vadon élő állományait fenyegető hatásokhoz, 2021 decemberében az Európai Bizottság további korlátozásokat vezetett be az elefántcsont kereskedelmére vonatkozóan.

Az új szabályozás ennek megfelelően általánosságban megtiltja az elefántcsont kereskedelmét, és csak bizonyos, különlegesek esetekben (például múzeumok részére) engedélyezhető a tevékenység. Ennek megfelelően módosításra kerül a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 865/2006/EK Bizottsági rendelet (továbbiakban: 865/2006/EK Bizottsági rendelet), és az elefántcsont kereskedelmére vonatkozó Uniós iránymutatás is. A változások összefoglalója az alábbi linken további Uniós nyelveken is letölthető.

Mikor lép hatályba az elefántcsont kereskedelmét érintő jogszabály módosítás?

A korlátozások 2022. január 19-én lépnek hatályba.

Mely elefántcsont tárgyakkal lesz engedélyezett a kereskedelem az EU-ban?

Az EU-ban az elefántcsont kereskedelme általánosságban tiltott lesz, mely alól kizárólag egyes antik tárgyak és elefántcsontot tartalmazó hangszerek jelentenek kivételt. Az előírások a tárgyak természetétől, és a megszerzés idejétől függően alkalmazandóak.

Szabályozásban előforduló fogalmak magyarázata

Antik tárgyak

Az elefántcsontból készült, vagy azt tartalmazó műtárgyakra (például ékszerekre, vagy szobrokra) a szabályozás „antik tárgyak”-ként hivatkozik.

Ezeknek a kereskedelmére csak akkor adható engedély, ha

 • bizonyíték (pl. szénizotópos kormeghatározás, igazságügyi szakértői vélemény) áll rendelkezésre arról, hogy a tárgy 1947. március 3-a előtt készült,
 • és megmunkált példány, azaz a nyers elefánt agyar a készítés során annak természetes állapotához képest jelentős mértékben módosításra került (pl. faragás).


Hangszerek

Az EU-ban az elefántcsontot tartalmazó hangszerek (például zongorabillentyűk, vagy hegedűvonók) kereskedelme csak akkor engedélyezhető, ha

 • az elefántcsont 1975 előttről származik, függetlenül a hangszer készítésének korától – ezekre az új szabályok általánosan „1975 előtti hangszerek”-ként hivatkoznak
 •  
 • és a hangszert jelenleg, vagy az adott tranzakció időpontjáig egy előadóművész használta


Nyers elefántcsont alatt teljes agyarakat, vagy agyar darabokat kell érteni. E példányokra sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint az antik tárgyakra és hangszerekre, mivel kereskedelmük engedélyezése kiemelkedő kockázatot jelent az által, hogy ösztönzi az elefántok orvvadászatát, kielégítve az elefántcsont iránti nemzetközi igényt.

A nyers elefántcsont kereskedelme kizárólag

 • 1947 előtti antik tárgyak esetében; feltéve, hogy az a kulturális örökség védelméért felelős hatóság engedélye és támogatása mellett valósul meg; azok javításának céljából, vagy
 • 1975 előtti hangszerek javításának céljából

engedélyezhető.

Az elefánt trófeák kereskedelmi hasznosítása továbbra is tilos, mivel azok behozatala kizárólag személyes célból engedélyezett.

A fenti kritériumoknak megfelelő tárgyak Unión belüli kereskedelméhez a módosítások hatálybalépését követően a 338/97/EK Tanácsi rendelet 8. cikkének (3) bekezdésében előírt bizonylat (továbbiakban: EU bizonylat) szükséges.

A 865/2006/EK Bizottsági rendelet módosításának hatálybalépést megelőzően kiállított EU bizonylatok a hatálybalépést követő 12 hónap múlva (azaz 2023. január 19-vel) érvénytelenné válnak és hatályukat vesztik, az ezekhez tartozó példányok kereskedelme csak a fentiek szerint kiadott új EU bizonylattal lesz lehetséges.

Az elefántcsont-kereskedelmet szabályozó uniós rendszer összefoglalása

Az e tájékoztató végén található táblázatban összefoglaltuk az elefántcsont-kereskedelemre vonatkozó „régi” és „új” uniós szabályokat:

 • régi rendszer – amely jelen iránymutatásokat tartalmazó dokumentum és a 2021/2280/EU bizottsági rendelet közzététele előtt volt hatályban;
 • új rendszer – a 2022. január 19-től hatályban lévő szabályok.

A részletekért lásd a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmét szabályozó rendeleteket és az iránymutatásokat tartalmazó dokumentum vonatkozó szakaszait.

A Magyarországi szabályozás változásai

Az elefántok (Elephantidae spp.) összes faja a 338/97/EK Tanácsi rendelet A mellékletében szerepel, ezért Magyarországon bejelentési kötelezettség vonatkozik az elefántcsontra és a belőle készült tárgyakra, valamint az ezekkel folytatott tranzakciókra (például, de nem kizárólag eladás, vétel, birtokban tartás). A bejelentési kötelezettség nem vonatkozik a vadászati trófeákra.

Bár az európai uniós jog alapján eddig az antik tárgyak kereskedelméhez EU bizonylatra nem volt szükség, mivel azok Magyarországon eddig is bejelentés kötelesek voltak, kereskedelmüket a jogszabály származási igazoláshoz köti, mely nélkül tilos azok tartása, kivitele, eladásra való felkínálása és eladása.

A módosítások hatálybalépését követően a származási igazolás antik tárgyak esetében kizárólag a tartásra jogosít majd fel, a kereskedelemhez a jövőben EU bizonylatra lesz szükség.

Hogyan adhatok el elefántcsontot tartalmazó antik tárgyat vagy hangszert?

 1. Eredet igazolása: Győződjön meg róla, hogy rendelkezésre áll az összes bizonyíték (pl. szénizotópos kormeghatározás, igazságügyi szakértői vélemény) arra vonatkozóan, hogy a birtokában lévő elefántcsont tárgy megfelel a fent részletezett feltételeknek. A bizonyítékok beszerzéséről a kérelmezőnek kell gondoskodnia, és azok költsége ennek megfelelően szintén a kérelmezőt terheli.
 2. Bejelentés: A tárgy tartása csak abban az esetben jogszerű, ha annak megszerzését és tartását bejelentették az illetékes természetvédelmi hatóság felé, és rendelkezésre áll az eredet igazolásához a hatóság által kiadott származási igazolás vagy korábbi EU bizonylat.
 3. EU bizonylat kérelmezése: A fentiek alapján elefántcsont tárgy eladására csak akkor van lehetőség, ha a kereskedelmi tevékenységre feljogosító EU bizonylat áll rendelkezésre. Ennek kérelmezése a hatóságunkkal folytatott előzetes konzultációt követően javasolt a honlapon feltüntetettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelem benyújtása nem jelenti azt, hogy a hatóság automatikusan kiadja az EU-bizonylatot az elefántcsont EU-n belüli kereskedelmi célú használatára vonatkozóan. A tagállamok igazgatási hatóságai ugyanis az uniós jog alapján megtagadhatják a bizonylat kiadását, még akkor is, ha a fenti feltételek teljesülnek, feltéve, hogy a kérelem elutasítása összeegyeztethető az arányosság elvével (azaz a kérelem elutasítása szükséges a védelmi cél eléréséhez). Erre akkor kerülhet sor, ha a kérelmező nem tudja megfelelő bizonyítékokkal alátámasztani, hogy a tranzakció törvényes és összhangban van az alaprendelet céljaival.

EU-n belüli kereskedelmi tevékenység


Régi rendszer
Új rendszer
Nyers elefántcsontEseti engedélyezés az 1990 előtti / 1975 előtti tárgyakra vonatkozóan – EU bizonylat megléte szükséges
Tilos
 Eseti engedélyezés kizárólag hangszerek javítása céljából, vagy 1947 előtti, kiemelt kulturális, művészeti vagy történelmi jelentőségű régiségek esetén lehetséges– egyszeri tranzakcióspecifikus bizonylat megléte szükséges. 1

Megmunkált elefántcsont
1975 és 1990 között az EU-ban megszerzett elefántcsont tartalmú tárgyak
„I. függelékbe sorolás előtti példányok”

Eseti engedélyezés lehetséges -
EU bizonylat megléte szükséges
Tilos
Megmunkált elefántcsont
1947 és 1975 között az EU-ban beszerzett elefántcsont tartalmú tárgyak
“Egyezmény előtti példányok”
Eseti engedélyezés lehetséges -
EU bizonylat megléte szükséges

Tilos
Eseti engedélyezés kizárólag hangszerek esetében lehetséges – EU bizonylat megléte szükséges

1947 előtti megmunkált tárgyak
(antik tárgyak)
Engedélyezett - nem szükséges bizonylat
(Magyarországon e tárgyak kereskedelméhez Származási igazolásra volt szükség)

Eseti engedélyezés lehetséges -
EU bizonylat megléte szükséges

1) Múzeum vagy közintézmény birtokában lévő 1947 előtti antik tárgyak, amelyek nagy kulturális, művészeti vagy történelmi jelentőségét a kulturális örökségért felelős illetékes hatóság megerősíti, és amelyeknek az elefántcsont felhasználásával történő javítása szükségességét az támogatja.

EU-ból történő kereskedelmi célú újrakivitelRégi rendszer
Új rendszer
Nyers elefántcsontTilos

Tilos
(Változatlanul)

Megmunkált elefántcsont
1975 és 1990 között az EU-ban megszerzett elefántcsont tartalmú tárgyak
„I. függelékbe sorolás előtti példányok”
Tilos
Tilos
(Változatlanul)
Megmunkált elefántcsont
1947 és 1975 között az EU-ban beszerzett elefántcsont tartalmú tárgyak
“Egyezmény előtti példányok”
Eseti engedélyezés lehetséges -
re-export bizonylat megléte szükséges

Tilos
Eseti engedélyezés kizárólag hangszerek esetében lehetséges – re-export bizonylat megléte szüksége

1947 előtti megmunkált tárgyak
(antik tárgyak)
Eseti engedélyezés lehetséges -
re-export bizonylat megléte szükséges

Tilos
Eseti engedélyezés kizárólag múzeumoknak eladott hangszerekre és régiségekre vonatkozóan lehetséges– re-export bizonylat megléte szükségesEU-ba történő kereskedelmi célú behozatalRégi rendszer
Új rendszer
Nyers elefántcsontEseti engedélyezés az 1947 előtti régiségekre vagy 1975 előtti tárgyak újra behozatalára - engedély megléte szükségesTilos
Megmunkált elefántcsont
1975 és 1990 között az EU-ban megszerzett elefántcsont tartalmú tárgyak
„I. függelékbe sorolás előtti példányok”
Tilos
Tilos
(Változatlanul)
Megmunkált elefántcsont
1947 és 1975 között az EU-ban beszerzett elefántcsont tartalmú tárgyak
“Egyezmény előtti példányok”
Eseti engedélyezés kizárólag újra behozatal esetén lehetséges – import engedély megléte szükséges
Tilos
Eseti engedélyezés kizárólag hangszerek esetén lehetséges – import engedély megléte szükséges
1947 előtti megmunkált tárgyak
(antik tárgyak)
Eseti engedélyezés lehetséges – import engedély megléte szükséges
Tilos
Eseti engedélyezés kizárólag múzeumoknak eladott hangszerek és régiségek esetén lehetséges – import engedély megléte szükséges


Partner oldal